מידע כללי

המרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה הוקם בשנת 1994 ומדי שנה לומדים בו מעל 1,000 משתלמים ממדינות מתפתחות באסיה ואפריקה.
מטרת המרכז הינה הכשרת משתלמים בחקלאות, חשיפה לחקלאות מודרנית ולטכנולוגיה גבוהה.
הפעילות מתבססת על תכנית מקצועית ייחודית של הדרכה וחונכות מעשית המבוססת על הקניית ידע ומיומנויות בתהליך משולב  - LEARNING BY DOING
המשתלמים מקבלים את הכשרתם המעשית במשקי הערבה השונים ומתכנסים ללימודיהם בקמפוס המיוחד הנמצא בישוב ספיר.
בתום שנת הלימודים חוזרים המשתלמים לארצותיהם מצוידים בארגז כלים מגוון ליישום פרויקטים חקלאיים ושדרוג החקלאות המקומית.
המרכז משתף פעולה עם גופים רשמיים כגון משרדי ממשלה או מוסדות חינוך במדינות המוצא, עימם נחתם הסכם הבנות. שגרירויות ישראל במדינות המוצא מסייעות ביצירת קשרים ואיתור הגורמים המתאימים לתכנית.
 

דפי מידע ועדכונים

קישורים לצפייה והורדת הלוח לימודים בעברית 

 2023 - 2024

ימי חופשה בתשלום 2023-24