דפי מידע ועדכונים

קישורים לצפייה והורדת הלוח לימודים בעברית 
 2023 - 2022

שימו לב שאין לימוד לכל הסטודנטים בשבוע 12 - 16 - עקב היום הפתוח בערבה
 
לוח הלימודים המעודכן לפברואר יעלה בקרוב